top of page

《六人》在何处放映?

《六人》将持续在世界各地的电影节以及试映会中放映,如需了解最新动态,请关注我们的账号。

如果您也想要通过您的组织、企业或机构举办放映会,咨询价格以及套餐等相关信息,请通过info@lpfilms.net与我们联系

广播&流媒体

iQiyi.png
CBC Gem.png
History DE.png
NHK.png
ABC iview.png
Youku.png
Discovery Asia.png
rtve.png
bottom of page